Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Doel van de stichting

Door allerlei maatschappelijk ontwikkelingen wordt het steeds minder vanzelfsprekend in Nederland dat alle inwoners ten volle kunnen deelnemen aan onze samenleving. De overheid staat onder financiële druk en kan steeds minder geld vrij maken en maatschappelijk organisaties ontkomen ook niet aan de gevolgen van de financiële crisis.

Tegelijkertijd zien wij om ons heen dat veel particulieren en zelfstandigen ideeën hebben of initiatieven willen nemen om groepen mensen die dreigen de aansluiting te verliezen in de samenleving, via kleinschalige projecten te verbinden.

Stichting Samen heeft zich tot doel gesteld om iedereen naar eigen vermogen en wensen te laten deelnemen in de maatschappij, waarbij sociale status, lichamelijke of geestelijke beperkingen, leeftijd e.d. geen belemmering mogen zijn.

De weg die we als Stichting Samen daarin willen bewandelen, bestaat uit het actief samen brengen van verschillende groepen mensen om samen dingen te doen. Anderzijds wil Stichting Samen projecten stimuleren en faciliteren die een doelstelling hebben in het verlengde van de doelstelling van de stichting.