Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Download pagina

Van deze pagina kunt u de sjablonen, logo’s, voorwaarden, e.d. downloaden die u nodig heeft voor u eigen project.

Aan de inhoud van deze pagina wordt nog volop gewerkt, dus als je iets mist stuur dan een email naar info@stichtingsamendelft.nl en controleer deze pagina regelmatig

Sjablonen

    Logo’s

      Jaarstukken