Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Projecten

Stichting Samen Delft is er van overtuigd dat in Nederland heel veel mensen met ideeën rondlopen over hoe ze andere mensen kunnen betrekken bij het maatschappelijk leven.

De projecten die wij zoeken en waarbij wij willen ondersteunen zijn kleinschalige projecten dicht bij de mensen. Gericht op het samen brengen van verschillende groepen mensen in onze samenleving en die samen actief iets laten doen.

Kijk gerust eens bij de reeds uitgevoerde projecten en laat je inspireren of motiveren.