Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Jaarverslag 2013

Op 27 mei heeft Stichting Samen het levenslicht gezien. Op die dag zaten Claire en ikzelf bij de notaris om de statuten van Stichting Samen te deponeren. Natuurlijk was daar het een en ander aan vooraf gegaan.

Begin 2013 kwamen wij in contact met de organisatoren van SamenSporten. Dit is een project waarbij kinderen met en kinderen zonder beperking samen trainen voor de Golden Ten loop in Delft. Dit project heeft in 2012 door subsidie van de gemeente kunnen draaien, maar voor 2013 bleek deze bron van financiering niet langer mogelijk.  De initiatiefneemsters van SamenSporten zijn daarom op zoek gegaan naar andere financieringsmogelijkheden. Verschillende  fondsen en subsidiegevers zien het project wel zitten, maar omdat zij als ZZP’ers werkzaam zijn, kunnen zij zelf vaak geen aanvraag doen. Deze impasse wilden wij doorbreken.

In Nederland zien we de trend dat de overheid zich terug trekt en dat de verbinding in de samenleving meer en meer moet komen vanuit  individuele burgers of kleine organisaties. Niet alleen neemt de overheid de organisatie niet meer op zich, maar bestaan er vanuit de overheid ook minder mogelijkheden om particuliere en kleinschalige initiatieven financieel te ondersteunen. Hiervan dreigen bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving de dupe te worden.

Tegelijkertijd bestaan in Nederland veel fondsen en subsidieverstrekkers die projecten willen en kunnen ondersteunen, echter zij stellen hiervoor wel de voorwaarde dat deze steun gegeven wordt aan een organisatie die werkt zonder winstoogmerk op een professionele manier en met een toekomst vaste visie en missie.

Zie hier het bestaansrecht en het doel van onze stichting. De stichting stelt zich ten doel om iedereen naar eigen vermogen en wensen te laten deelnemen in de maatschappij, waarbij sociale status, lichamelijke of geestelijke beperkingen, leeftijd e.d. geen belemmering mogen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door verschillende groepen mensen actief samen te brengen om dingen te doen dan wel projecten te stimuleren en te faciliteren die een doelstelling hebben in het verlengde van de doelstelling van de stichting.

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het op poten zetten van de organisatie. Het bestuur is geformeerd en de stichting is formeel opgericht en ingeschreven, de website is gemaakt en online gezet evenals de aanwezigheid op de sociale media, Facebook en LinkedIn.  Uitgaande van onze doelstelling is er gebrainstormd over de manier waarop wij dit kunnen bereiken en zijn er plannen gesmeed. De stichting is geïntroduceerd bij het  Pact Tegen Armoede, een samenwerkingsverband in Delft van organisaties die zich willen inzetten voor de inwoners die kampen met armoedeproblematiek.

En last but not least hebben wij het project SamenSporten 2013 kunnen steunen. Stichting Samen Delft heeft door steun van het NSGK een financiële bijdrage aan het project kunnen geven en daarmee 33 kinderen een prachtige ervaring kunnen geven. Zowel de kinderen, maar ook de ouders hebben ervaren dat hun kinderen tot meer in staat zijn dan ze ooit hadden gedacht. Zoals een moeder het heel pakkend uitdrukte: “Mijn zoon was altijd bescheiden op de achtergrond aanwezig, maar vandaag heb ik hem voor het eerst als winnaar zien lopen en finishen”.

Nu op naar 2014. De basis staat en van daaruit kunnen we gaan werken aan onze doelstelling. We zijn met de organisatoren van SamenSporten al weer gestart met de voorbereidingen om dit jaar met een nog groter aantal kinderen en jongeren mee te doen aan de Golden Ten loop. Daarnaast zijn we in contact met de Stichting Uit de Brand om te zien hoe wij hen kunnen steunen met advies en tips over het opzetten van projecten, hebben wij ideeën voor nieuwe projecten zoals Samen Eten en Samen Lezen en zijn wij benaderd voor een kunst en cultuur project gericht op scholieren met als thema “Pesten”. Kortom genoeg te doen en wij hebben er zin in om dit Samen met anderen op te gaan pakken.

2 gedachten over “Jaarverslag 2013”

Reacties zijn gesloten.