Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Samen muziek maken in Delft

Samen muziek maken
Samen muziek maken

Gezocht samenbrengende muzikale noot

Hoge noten, lage noten, valse noten. Dat is het mooie aan muziek, het biedt een scala aan mogelijkheden.  Alleen, samen met dans of zang of… Stichting Samen Delft is voor 2015 op zoek naar een muziekproject.

Wij zoeken een project waar je dus zelf de noten mag bepalen, al hebben wij ook wel een paar noten op ons zang.

De project voorwaarden

  1. Muziek / cultuur gerelateerd
  2. Doelgroep: mensen die normaal geen toegang hebben tot muziek / muzikale activiteiten
  3. SAMEN, dus samen met anderen
  4. Minimaal 50% eigen financiële bijdrage (Stichting Samen draagt maximaal € 3.000 bij)
  5. Voor bewoners van Delft
  6. Afronding project voor 31-12-2015

Heb jij een idee…?

Stuur dan voor 1 april 2015 jouw idee uitgewerkt op maximaal 1 A4 naar info@stichtingsamendelft.nl

Wij horen onder meer graag wat je idee is, welke doelgroep, wat de SAMEN component is, een kosten indicatie, waarom het past bij Stichting Samen Delft en wat je eigen financiële bijdrage wordt (hoe je aan voldoende financiën komt).

Het traject

Het bestuur van Stichting Samen Delft maakt uit de inzendingen een eerste selectie (over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd). Deze selectie wordt middels een poll op social media uitgezet en zo laten wij de bewoners van Delft kiezen welk project uitgevoerd zal worden. De uitslag wordt uiterlijk 1 mei op de website kenbaar gemaakt en natuurlijk nemen wij contact met de winnaar op.

4 gedachten over “Samen muziek maken in Delft”

Reacties zijn gesloten.