Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Geeft Stichting Samen Delft mij geld?

Stichting Samen Delft is geen fonds dat uit eigen middelen projecten financieel kan steunen.

Wat Stichting Samen Delft wel kan doen is voor een project optreden als intermediair, bijvoorbeeld naar fondsen en subsidiegevers. Voor particulieren of kleine bedrijven is het vaak onmogelijk om steun te krijgen van deze instellingen, omdat zij geen rechtspersoon zijn die zonder winstoogmerk werkt.

Stichting Samen Delft is dat wel en wil daar waar mogelijk graag helpen met het regelen van de financiering voor een project.