Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Hoe schrijf ik een projectplan?

Als je dat nog niet vaak gedaan hebt, is dat best lastig, een projectplan. Omdat daar meer mensen tegen aanlopen hebben wij op onze downloadpagina een voorbeeld staan.

Zijn er andere dingen waar bij je hulp zoekt, kijk dan eens hier.