Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Wat kost de hulp van Stichting Samen Delft?

De hulp van Stichting Samen Delft is in principe gratis.

Het is wel zo dat we als stichting ook kosten moeten maken om te blijven bestaan, dus vinden we het wel fijn als we als dank een kleien vrijwillige bijdrage ontvangen of dat je ons steunt op een andere manier.

Hoe? Kijk hier