Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Waarmee kan Stichting Samen Delft helpen?

Heb jij een idee voor project? Een project dat mensen in de samenleving bij elkaar brengt om samen dingen te doen? Weet je niet hoe te beginnen?

Om zo’n idee ook daadwerkelijk uit te voeren is niet altijd even eenvoudig.

  • Hoe organiseer je dat?
  • Waar haal ik financiële middelen vandaan?
  • Wie zou er kunnen helpen?

Met dit soort vragen kan Stichting Samen Delft jou helpen!

Stap 1: Een projectplan

Als je een project wilt doen, heb je een plan nodig. Wat is je doel, wanneer is het een succes, wie heb ik daar bij nodig, wat heb ik daar bij nodig en wat moet er allemaal gebeuren en in welke volgorde.  Als deze vragen beantwoord je in je projectplan. Stichting Samen Delft biedt daarbij hulp in de vorm van advies, voorbeelden en sjablonen (zie onze Downloadpagina). Eventueel helpen wij met het vinden van partners in ons netwerk, die mogelijk mee willen doen in jou project.

Stap 2: Financiële middelen vinden

Met het uitgewerkte plan gaan wij op zoek naar subsidieregelingen, mogelijke sponsors en/of donateurs. Toegang tot subsidieprogramma’s van verschillende fondsen zijn vaak onbereikbaar voor particulieren of zelfstandigen die dit soort projecten willen uitvoeren. Stichting Samen Delft wil voor dit soort initiatieven de verbinding maken tussen fondsen en projecten en treedt in die gevallen in een opdrachtgeversrol op voor een dergelijk project.

Natuurlijk doe je hiervoor zelf ook je best, want het zal vrijwel nooit lukken om al het nodige geld voor een project te vinden.

Stap 3: Het project uitvoeren

Richting het project treden wij op als een soort opdrachtgever. En bij het einde van het project sturen wij vanuit die rol ook op het netjes afronden van het project, zodat de subsidiegever of donateur ook kan zien dat zijn geld goed is besteed.

Opgedane ervaring en kennis uit het project proberen wij als Stichting Samen Delft weer te delen met partners in ons netwerk en in te brengen als advies in nieuw projecten.