Ons doel is de inclusieve samenleving, waarin iedereen naar eigen vermogen en wensen mee kan doen ongeacht sociale status, beperking, leeftijd, ras, geloof e.d.

Samenbrengende muzikale noot van start

Stichting Samen heeft het plan ‘Op zoek naar wie ik was, mag ik weer contact met jou?’ uitgekozen als winnende plan naar aanleiding van de oproep: Gezocht een samenbrengende muzikale noot.

Muziekburo Marée heeft in nauwe samenwerking met woonzorgcentrum De Herbergier een project ontwikkeld waar samen muziek maken, zingen, bewegen op muziek (via de Ronnie Gardiner Methode) en individuele muzikale coaching door een muziektherapeute deel van uit maken. Doelstelling van het project is dat de gezonde en zieke mens in de samenleving (meer) in contact komt met elkaar.

Hiermee willen Muziekburo Maree en woonzorgcentrum De Herbergier de levenskwaliteit van allen, maar expliciet die  van de Alzheimer patiënten verrijken. Daar waar mogelijk willen ze via het aanbod proberen,  de identiteit en waardigheid van de Alzheimer patiënten terug te halen op en rond de momenten dat ieder actief en passief bezig is met muziek. Hiernaast willen ze de gezonde mens, van jong tot oud, bewust maken wat de ziekte van Alzheimer met een mens doet en hoe verrijkend een muziekaanbod hierin kan zijn. Naast de bewoners van De Herbergier zijn dan ook vele externe maatjes betrokken bij de uitvoering van het project.

In maart j.l. is het project van start gegaan, eind november wordt het project afgesloten met een feestelijke eindpresentatie in De Herbergier waar alle bewoners met hun koormaatjes, muzikale familie- leden en twee externe koren aan deel zullen nemen.

3 gedachten over “Samenbrengende muzikale noot van start”

Reacties zijn gesloten.